Privacy statement

Bij bezoek aan deze website kan Geurwolkje.nl gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld zoals NAW-gegevens. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Geurwolkje.nl uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door Geurwolkje.nl beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Geurwolkje.nl verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Geurwolkje.nl en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, (het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Geurwolkje.nl. Wij maken gebruik van de beveiligde SSL-verbinding tijdens het bestelproces en contactformulieren. Clienten en bezoekers hebben recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.


Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop Geurwolkje.nl uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Geurwolkje.nl. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.


Wijzigingen Privacy Statement

Geurwolkje.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.